Debatten
869 resultaat/resultaten voor "8de zittingsperiode, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Mondiale doelstellingen en EU-toezeggingen op het gebied van voeding en voedselzekerheid in de wereld (B8-1042/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Woensdag 5 oktober 2016
html 
Europees openbaar ministerie en Eurojust (B8-1054/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Woensdag 5 oktober 2016
html 
Behoefte aan een Europees herindustrialiseringsbeleid in het licht van de recente Caterpillar- en Alstom-zaken (RC-B8-1051/2016, B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, B8-1057/2016, B8-1058/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Woensdag 5 oktober 2016
html 
Rechtsbijstand voor verdachten en beklaagden in strafprocedures en voor gezochte personen in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel (debat)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Dinsdag 4 oktober 2016
html 
Besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst van Parijs, die is goedgekeurd in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (Giovanni La Via (A8-0280/2016))
P8_CRE-REV(2016)10-04
Dinsdag 4 oktober 2016
html 
Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie om steun te verlenen aan Griekenland na de aardbeving waardoor de Ionische eilanden in november 2015 zijn getroffen (A8-0270/2016 - Georgios Kyrtsos)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Dinsdag 4 oktober 2016
html 
Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Finland — EGF/2016/001 FI/Microsoft) (A8-0273/2016 - Petri Sarvamaa)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Dinsdag 4 oktober 2016
html 
Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Zweden — EGF/2016/002 SE/Ericsson) (A8-0272/2016 - Esteban González Pons)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Dinsdag 4 oktober 2016
html 
Rechtsbijstand voor verdachten en beklaagden in strafprocedures en voor gezochte personen in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel (A8-0165/2015 - Dennis de Jong)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Dinsdag 4 oktober 2016
html 
Handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere behandeling of bestraffing (A8-0267/2015 - Marietje Schaake)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Dinsdag 4 oktober 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridische mededeling