Debatten
869 resultaat/resultaten voor "8de zittingsperiode, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Overeenkomst inzake Strategische Samenwerking tussen Europol en China (A8-0265/2016 - Claude Moraes)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Dinsdag 4 oktober 2016
html 
De toekomst van de ACS-EU-betrekkingen voor de periode na 2020 (A8-0263/2016 - Norbert Neuser)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Dinsdag 4 oktober 2016
html 
De macro-economische situatie in Griekenland, structurele hervormingen en hun impact, alsook vooruitzichten voor toekomstige onderhandelingen binnen het programma (debat)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Dinsdag 4 oktober 2016
html 
Reisdocument voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (A8-0201/2016 - Jussi Halla-aho)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Donderdag 15 september 2016
html 
Prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten (A8-0238/2016 - Petr Ježek)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Donderdag 15 september 2016
html 
Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (A8-0247/2016 - Laura Agea)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Donderdag 15 september 2016
html 
Toepassing van de richtlijn postdiensten (A8-0254/2016 - Markus Ferber)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Donderdag 15 september 2016
html 
Toepassing van de richtlijn gelijke behandeling in arbeid en beroep (A8-0225/2016 - Renate Weber)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Donderdag 15 september 2016
html 
De werkzaamheden, impact en toegevoegde waarde van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering tussen 2007 en 2014 (A8-0227/2016 - Marian Harkin)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Donderdag 15 september 2016
html 
Protocol bij de overeenkomst EG/Zwitserland over het vrije verkeer van personen (toetreding van Kroatië) (A8-0216/2016 - Danuta Jazłowiecka)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
Woensdag 14 september 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridische mededeling