Debatten
869 resultaat/resultaten voor "8de zittingsperiode, Beňová Monika"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Technische voorschriften voor binnenschepen (A8-0256/2016 - Ivo Belet)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
Woensdag 14 september 2016
html 
Economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de SADC-EPO-staten (A8-0242/2016 - Alexander Graf Lambsdorff)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
Woensdag 14 september 2016
html 
Overeenkomst betreffende de uitvoering van het Verdrag inzake arbeid in de visserij (B8-0976/2016)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
Woensdag 14 september 2016
html 
Recente ontwikkelingen in Polen en de impact ervan op de grondrechten, zoals vastgelegd in het Handvest voor de grondrechten van de Europese Unie (B8-0865/2016, B8-0977/2016, B8-0978/2016)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
Woensdag 14 september 2016
html 
De betrekkingen tussen de EU en Tunesië in de huidige regionale context (A8-0249/2016 - Fabio Massimo Castaldo)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
Woensdag 14 september 2016
html 
Sociale dumping in de EU (A8-0255/2016 - Guillaume Balas)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
Woensdag 14 september 2016
html 
Resultaten van de G20-top (debat)
P8_CRE-REV(2016)09-13
Dinsdag 13 september 2016
html 
Onderzoek naar emissiemetingen in de automobielsector (debat)
P8_CRE-REV(2016)09-13
Dinsdag 13 september 2016
html 
Cohesiebeleid en onderzoeks- en innovatiestrategieën voor slimme specialisatie (RIS3) (A8-0159/2016 - Ramón Luis Valcárcel Siso)
P8_CRE-REV(2016)09-13
Dinsdag 13 september 2016
html 
Onderzoek naar emissiemetingen in de automobielsector (A8-0246/2016 - Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy)
P8_CRE-REV(2016)09-13
Dinsdag 13 september 2016
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juridische mededeling