Debatten
869 resultaat/resultaten voor "8de zittingsperiode, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Onderzoeksprogramma van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal (A8-0358/2016 - Jerzy Buzek)
P8_CRE-REV(2016)12-14
Woensdag 14 december 2016
html 
Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake 2015 (A8-0355/2016 - Josef Weidenholzer)
P8_CRE-REV(2016)12-14
Woensdag 14 december 2016
html 
Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (artikel 36 VEU) (A8-0360/2016 - Elmar Brok)
P8_CRE-REV(2016)12-14
Woensdag 14 december 2016
html 
Instrumenten van het GLB voor het verminderen van de prijsschommelingen op de landbouwmarkten (A8-0339/2016 - Angélique Delahaye)
P8_CRE-REV(2016)12-14
Woensdag 14 december 2016
html 
Kaderovereenkomst EU-Algerije over de algemene beginselen voor de deelname van Algerije aan programma's van de Unie (A8-0367/2016 - Pier Antonio Panzeri)
P8_CRE-REV(2016)12-13
Dinsdag 13 december 2016
html 
Noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan: diepzeebestanden en visserij in de internationale wateren (A8-0369/2016 - Isabelle Thomas)
P8_CRE-REV(2016)12-13
Dinsdag 13 december 2016
html 
De situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2015 (A8-0345/2016 - József Nagy)
P8_CRE-REV(2016)12-13
Dinsdag 13 december 2016
html 
Een coherent EU-beleid voor de culturele en creatieve sector (A8-0357/2016 - Christian Ehler, Luigi Morgano)
P8_CRE-REV(2016)12-13
Dinsdag 13 december 2016
html 
Rechten van vrouwen in de landen van het Oostelijk Partnerschap (A8-0365/2016 - Mariya Gabriel)
P8_CRE-REV(2016)12-13
Dinsdag 13 december 2016
html 
Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake 2015 (debat)
P8_CRE-REV(2016)12-13
Dinsdag 13 december 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridische mededeling