Debatten
869 resultaat/resultaten voor "8de zittingsperiode, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Macrofinanciële bijstand aan Jordanië (A8-0296/2016 - Emmanuel Maurel)
P8_CRE-REV(2016)11-24
Donderdag 24 november 2016
html 
Werkzaamheden van en toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (A8-0011/2016 - Brian Hayes)
P8_CRE-REV(2016)11-24
Donderdag 24 november 2016
html 
De situatie in Syrië (B8-1123/2016, RC-B8-1249/2016, B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1251/2016, B8-1252/2016, B8-1253/2016, B8-1254/2016, B8-1255/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-24
Donderdag 24 november 2016
html 
De betrekkingen tussen de EU en Turkije (RC-B8-1276/2016, B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1279/2016, B8-1280/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016, B8-1283/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-24
Donderdag 24 november 2016
html 
Toetreding van de EU tot het Verdrag van Istanbul inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen (B8-1229/2016, B8-1235/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-24
Donderdag 24 november 2016
html 
Emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen (A8-0249/2015 - Julie Girling)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Woensdag 23 november 2016
html 
Afronding Bazel III (B8-1226/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Woensdag 23 november 2016
html 
Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (A8-0317/2016 - Ioan Mircea Paşcu)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Woensdag 23 november 2016
html 
Strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden (A8-0290/2016 - Anna Elżbieta Fotyga)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Woensdag 23 november 2016
html 
Gebarentaal en professionele gebarentolken (B8-1230/2016, B8-1241/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Woensdag 23 november 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridische mededeling