Debatten
869 resultaat/resultaten voor "8de zittingsperiode, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van berekeningsmethoden en rapportageverplichtingen overeenkomstig Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof (B8-0326/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Woensdag 17 december 2014
html 
Solvabiliteit II (B8-0358/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Woensdag 17 december 2014
html 
Verlenging van de interneveiligheidsstrategie voor de EU (B8-0350/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Woensdag 17 december 2014
html 
Erkenning van Palestina als staat (B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014, B8-0359/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Woensdag 17 december 2014
html 
EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en industrieën (B8-0351/2014, RC-B8-0352/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014, B8-0356/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Woensdag 17 december 2014
html 
Situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie (B8-0362/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Woensdag 17 december 2014
html 
Herziening van de six-pack- en two-packverordeningen in het kader van de economische governance (debat)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Dinsdag 16 december 2014
html 
Wetenschappelijk onderzoek van vraagstukken in verband met levensmiddelen (A8-0059/2014 - Giovanni La Via)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Dinsdag 16 december 2014
html 
Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) (A8-0036/2014 - Pilar Ayuso)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Dinsdag 16 december 2014
html 
Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (GNSS) met Marokko (A8-0045/2014 - Jerzy Buzek)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Dinsdag 16 december 2014
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Juridische mededeling