Debatten
869 resultaat/resultaten voor "8de zittingsperiode, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking met Oekraïne (A8-0039/2014 - Jerzy Buzek)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Dinsdag 16 december 2014
html 
Deelname van Kroatië aan de Europese Economische Ruimte (A8-0026/2014 - Alexander Graf Lambsdorff)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Dinsdag 16 december 2014
html 
"Octroi de mer"-belastingregeling in de Franse ultraperifere gebieden (A8-0054/2014 - Iskra Mihaylova)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Dinsdag 16 december 2014
html 
Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2014/010 IT/Whirlpool (A8-0064/2014 - Daniele Viotti)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Dinsdag 16 december 2014
html 
Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (A8-0062/2014 - Jan Olbrycht)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Dinsdag 16 december 2014
html 
Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (A8-0063/2014 - Monika Vana)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Dinsdag 16 december 2014
html 
Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2013/014 FR/Air France (A8-0065/2014 - Marco Zanni)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Dinsdag 16 december 2014
html 
Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) (debat)
P8_CRE-REV(2014)12-15
Maandag 15 december 2014
html 
Tenuitvoerlegging van de richtlijn brandstofkwaliteit (debat)
P8_CRE-REV(2014)12-15
Maandag 15 december 2014
html 
Betrouwbaarheidstoetsing van vervoerondernemers (debat)
P8_CRE-REV(2014)12-15
Maandag 15 december 2014
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Juridische mededeling