Debatten
869 resultaat/resultaten voor "8de zittingsperiode, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Bezwaar op grond van artikel 106: Verlenging van de goedkeuring voor de actieve stof bentazon (B8-1228/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Woensdag 23 november 2016
html 
Toegang tot antiwitwasinlichtingen door belastingautoriteiten (debat)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Dinsdag 22 november 2016
html 
Overeenkomst voor operationele en strategische samenwerking tussen Oekraïne en Europol (A8-0342/2016 - Mariya Gabriel)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Dinsdag 22 november 2016
html 
Toegang tot antiwitwasinlichtingen door belastingautoriteiten (A8-0326/2016 - Emmanuel Maurel)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Dinsdag 22 november 2016
html 
Jaarverslag 2015 Europese Centrale Bank (A8-0302/2016 - Ramon Tremosa i Balcells)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Dinsdag 22 november 2016
html 
Groenboek over financiële diensten voor consumenten (A8-0294/2016 - Olle Ludvigsson)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Dinsdag 22 november 2016
html 
Europese defensie-unie (A8-0316/2016 - Urmas Paet)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Dinsdag 22 november 2016
html 
Het aanboren van het potentieel van personenvervoer over water (A8-0306/2016 - Keith Taylor)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Dinsdag 22 november 2016
html 
De doeltreffendheid van ontwikkelingssamenwerking vergroten (A8-0322/2016 - Cristian Dan Preda)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Dinsdag 22 november 2016
html 
Tussentijdse evaluatie van het MFK (B8-1173/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-26
Woensdag 26 oktober 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridische mededeling