Debaty
Znaleziono 869 wynik(-i) dla "8 kadencja, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Unijne ramy prawne dotyczące naruszeń przepisów prawa celnego oraz sankcji (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Wtorek, 25 października 2016 r.
html 
Projekt budżetu korygującego nr 3/2016: Bezpieczeństwo instytucji (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Wtorek, 25 października 2016 r.
html 
Strategia UE wobec Iranu po zawarciu porozumienia w sprawie energii jądrowej (A8-0286/2016 - Richard Howitt)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Wtorek, 25 października 2016 r.
html 
Walka z korupcją i działania następcze w związku z rezolucją komisji CRIM (A8-0284/2016 - Laura Ferrara)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Wtorek, 25 października 2016 r.
html 
Prawa człowieka i migracja w państwach trzecich (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Wtorek, 25 października 2016 r.
html 
Strategia UE na rzecz skroplonego gazu ziemnego i składowania gazu (A8-0278/2016 - András Gyürk)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Wtorek, 25 października 2016 r.
html 
W jaki sposób ujednolicić kontrole rybołówstwa w Europie (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Wtorek, 25 października 2016 r.
html 
Usprawnienie połączeń i poprawa dostępności infrastruktury transportowej w Europie Środkowo-Wschodniej (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Wtorek, 25 października 2016 r.
html 
Utworzenie unijnego mechanizmu dotyczącego demokracji, praworządności i praw podstawowych (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Wtorek, 25 października 2016 r.
html 
Usprawnienie połączeń i poprawa dostępności infrastruktury transportowej w Europie Środkowo-Wschodniej (krótka prezentacja)
P8_CRE-REV(2016)10-24
Poniedziałek, 24 października 2016 r.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna