Debaty
Znaleziono 869 wynik(-i) dla "8 kadencja, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Globalne cele oraz zobowiązania UE dotyczące żywienia i bezpieczeństwa żywnościowego na świecie (B8-1042/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Środa, 5 października 2016 r.
html 
Prokuratura Europejska i Eurojust (B8-1054/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Środa, 5 października 2016 r.
html 
Potrzeba europejskiej polityki reindustrializacji w świetle niedawnych spraw Caterpillar i Alstom (RC-B8-1051/2016, B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, B8-1057/2016, B8-1058/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Środa, 5 października 2016 r.
html 
Pomoc prawna dla podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karnym oraz osób podlegających nakazowi w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania (debata)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Wtorek, 4 października 2016 r.
html 
Podpisanie, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia paryskiego przyjętego podczas Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Giovanni La Via (A8-0280/2016))
P8_CRE-REV(2016)10-04
Wtorek, 4 października 2016 r.
html 
Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji w następstwie trzęsienia ziemi, które dotknęło Wyspy Jońskie w listopadzie 2015 r. (A8-0270/2016 - Georgios Kyrtsos)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Wtorek, 4 października 2016 r.
html 
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2016/001 FI/Microsoft (A8-0273/2016 - Petri Sarvamaa)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Wtorek, 4 października 2016 r.
html 
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2016/002 SE/Ericsson (A8-0272/2016 - Esteban González Pons)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Wtorek, 4 października 2016 r.
html 
Pomoc prawna dla podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karnym oraz osób podlegających nakazowi w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania (A8-0165/2015 - Dennis de Jong)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Wtorek, 4 października 2016 r.
html 
Handel niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (A8-0267/2015 - Marietje Schaake)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Wtorek, 4 października 2016 r.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna