Debaty
Znaleziono 869 wynik(-i) dla "8 kadencja, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Porozumienie o współpracy strategicznej między Europolem a Chinami (A8-0265/2016 - Claude Moraes)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Wtorek, 4 października 2016 r.
html 
Przyszłe stosunki AKP–UE po roku 2020 (A8-0263/2016 - Norbert Neuser)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Wtorek, 4 października 2016 r.
html 
Sytuacja makroekonomiczna w Grecji, reformy strukturalne i ich wpływ, a także perspektywy przyszłych negocjacji w ramach programu (debata)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Wtorek, 4 października 2016 r.
html 
Dokument podróży do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (A8-0201/2016 - Jussi Halla-aho)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Czwartek, 15 września 2016 r.
html 
Prospekt emisyjny publikowany w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych (A8-0238/2016 - Petr Ježek)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Czwartek, 15 września 2016 r.
html 
Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich (A8-0247/2016 - Laura Agea)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Czwartek, 15 września 2016 r.
html 
Stosowanie dyrektywy o usługach pocztowych (A8-0254/2016 - Markus Ferber)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Czwartek, 15 września 2016 r.
html 
Stosowanie dyrektywy w sprawie równego traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy (A8-0225/2016 - Renate Weber)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Czwartek, 15 września 2016 r.
html 
Działalność, oddziaływanie i wartość dodana Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w latach 2007–2014 (A8-0227/2016 - Marian Harkin)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Czwartek, 15 września 2016 r.
html 
Protokół do Umowy UE-Szwajcaria w sprawie swobodnego przepływu osób (przystąpienie Chorwacji do UE) (A8-0216/2016 - Danuta Jazłowiecka)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
Środa, 14 września 2016 r.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna