Debaty
Znaleziono 869 wynik(-i) dla "8 kadencja, Beňová Monika"  
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Sytuacja w Nigerii (B8-0128/2015, B8-0129/2015, RC-B8-0370/2015, B8-0370/2015, B8-0371/2015, B8-0374/2015, B8-0394/2015, B8-0396/2015, B8-0398/2015, B8-0400/2015)
P8_CRE-REV(2015)04-30
Czwartek, 30 kwietnia 2015 r.
html 
Początkowe płatności zaliczkowe wypłacane na rzecz programów operacyjnych wspieranych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (A8-0134/2015 - Elisabeth Morin-Chartier)
P8_CRE-REV(2015)04-29
Środa, 29 kwietnia 2015 r.
html 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Parlament Europejski (A8-0082/2015 - Gilles Pargneaux)
P8_CRE-REV(2015)04-29
Środa, 29 kwietnia 2015 r.
html 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (A8-0116/2015 - Ryszard Czarnecki)
P8_CRE-REV(2015)04-29
Środa, 29 kwietnia 2015 r.
html 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (A8-0109/2015 - Ryszard Czarnecki)
P8_CRE-REV(2015)04-29
Środa, 29 kwietnia 2015 r.
html 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości (A8-0111/2015 - Ryszard Czarnecki)
P8_CRE-REV(2015)04-29
Środa, 29 kwietnia 2015 r.
html 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy (A8-0113/2015 - Ryszard Czarnecki)
P8_CRE-REV(2015)04-29
Środa, 29 kwietnia 2015 r.
html 
Absolutorium z wykonanai budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Komitet Ekonomiczno-Społeczny (A8-0114/2015 - Ryszard Czarnecki)
P8_CRE-REV(2015)04-29
Środa, 29 kwietnia 2015 r.
html 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Komitet Regionów (A8-0105/2015 - Ryszard Czarnecki)
P8_CRE-REV(2015)04-29
Środa, 29 kwietnia 2015 r.
html 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (A8-0115/2015 - Ryszard Czarnecki)
P8_CRE-REV(2015)04-29
Środa, 29 kwietnia 2015 r.
html 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Informacja prawna