Debaty
Znaleziono 869 wynik(-i) dla "8 kadencja, Beňová Monika"  
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Przywóz wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich nieobjętych szczegółowymi regułami Unii dotyczącymi przywozu (A8-0016/2015 - Jarosław Wałęsa)
P8_CRE-REV(2015)04-29
Środa, 29 kwietnia 2015 r.
html 
Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2016 – sekcja 1 – Parlament (A8-0144/2015 - Gérard Deprez)
P8_CRE-REV(2015)04-29
Środa, 29 kwietnia 2015 r.
html 
Prokuratura Europejska (A8-0055/2015 - Monica Macovei)
P8_CRE-REV(2015)04-29
Środa, 29 kwietnia 2015 r.
html 
Międzynarodowa konwencja o wymaganiach dla załóg statków rybackich (A8-0064/2015 - Sofia Ribeiro)
P8_CRE-REV(2015)04-28
Wtorek, 28 kwietnia 2015 r.
html 
Wdrożenie systemu pokładowego eCall (A8-0053/2015 - Olga Sehnalová)
P8_CRE-REV(2015)04-28
Wtorek, 28 kwietnia 2015 r.
html 
Dyrektywa w sprawie jakości paliw oraz dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych (A8-0025/2015 - Nils Torvalds)
P8_CRE-REV(2015)04-28
Wtorek, 28 kwietnia 2015 r.
html 
Zmniejszenie zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy (A8-0130/2015 - Margrete Auken)
P8_CRE-REV(2015)04-28
Wtorek, 28 kwietnia 2015 r.
html 
Emisje dwutlenku węgla z transportu morskiego (A8-0122/2015 - José Inácio Faria)
P8_CRE-REV(2015)04-28
Wtorek, 28 kwietnia 2015 r.
html 
Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby (A8-0128/2015 - Jarosław Wałęsa)
P8_CRE-REV(2015)04-28
Wtorek, 28 kwietnia 2015 r.
html 
Obowiązek wyładunku (A8-0060/2014 - Alain Cadec)
P8_CRE-REV(2015)04-28
Wtorek, 28 kwietnia 2015 r.
html 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Informacja prawna