Debaty
Znaleziono 869 wynik(-i) dla "8 kadencja, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Uruchomienie Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Niemcom (A8-0352/2016 - Monika Hohlmeier)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Czwartek, 1 grudnia 2016 r.
html 
Projekt budżetu korygującego nr 6 do budżetu ogólnego na 2016 r. towarzyszący wnioskowi dotyczącemu uruchomienia Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Niemcom (A8-0349/2016 - José Manuel Fernandes)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Czwartek, 1 grudnia 2016 r.
html 
Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2017 r. (A8-0346/2016 - Jens Geier)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Czwartek, 1 grudnia 2016 r.
html 
Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2017 r. (A8-0323/2016 - Patricija Šulin)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Czwartek, 1 grudnia 2016 r.
html 
Sytuacja we Włoszech po trzęsieniach ziemi (B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016, B8-1296/2016)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Czwartek, 1 grudnia 2016 r.
html 
Deklaracje komisarzy o braku konfliktu interesów – wytyczne (A8-0315/2016 - Pascal Durand)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Czwartek, 1 grudnia 2016 r.
html 
Odpowiedzialność, odszkodowania i zabezpieczenia finansowe w odniesieniu do działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich (A8-0308/2016 - Kostas Chrysogonos)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Czwartek, 1 grudnia 2016 r.
html 
Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga (RC-B8-1310/2016, B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016, B8-1324/2016)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Czwartek, 1 grudnia 2016 r.
html 
Dostęp do energii w krajach rozwijających się (B8-1227/2016)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Czwartek, 1 grudnia 2016 r.
html 
Stosowanie postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (A8-0299/2016 - Kostas Chrysogonos)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Czwartek, 1 grudnia 2016 r.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna