Debaty
Znaleziono 869 wynik(-i) dla "8 kadencja, Beňová Monika"  
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Przywóz do Unii produktów rolnych pochodzących z Turcji (A8-0048/2014 - Andrzej Duda)
P8_CRE-REV(2015)03-11
Środa, 11 marca 2015 r.
html 
Zawieszenie niektórych koncesji związanych z przywozem do Unii produktów rolnych pochodzących z Turcji (A8-0050/2014 - Andrzej Duda)
P8_CRE-REV(2015)03-11
Środa, 11 marca 2015 r.
html 
Powołanie Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego (A8-0038/2015 - Gabriel Mato)
P8_CRE-REV(2015)03-11
Środa, 11 marca 2015 r.
html 
Wytyczne dla budżetu na rok 2016: sekcja 3 (A8-0027/2015 - José Manuel Fernandes)
P8_CRE-REV(2015)03-11
Środa, 11 marca 2015 r.
html 
Sprawozdanie roczne za rok 2013 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych (A8-0024/2015 - Georgi Pirinski)
P8_CRE-REV(2015)03-11
Środa, 11 marca 2015 r.
html 
Sprawozdanie z postępów Czarnogóry w 2014 r. (B8-0211/2015)
P8_CRE-REV(2015)03-11
Środa, 11 marca 2015 r.
html 
Sprawozdanie z postępów byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii w 2014 r. (B8-0212/2015)
P8_CRE-REV(2015)03-11
Środa, 11 marca 2015 r.
html 
Sprawozdanie dotyczące postępów Serbii w 2014 r. (B8-0213/2015)
P8_CRE-REV(2015)03-11
Środa, 11 marca 2015 r.
html 
Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2015 (A8-0037/2015 - Dariusz Rosati)
P8_CRE-REV(2015)03-11
Środa, 11 marca 2015 r.
html 
Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r. (A8-0043/2015 - Sergio Gutiérrez Prieto)
P8_CRE-REV(2015)03-11
Środa, 11 marca 2015 r.
html 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Informacja prawna