Debaty
Znaleziono 869 wynik(-i) dla "8 kadencja, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Wniosek dotyczący dyrektywy Rady ustanawiającej metody obliczania i wymogi w zakresie sprawozdawczości zgodnie z dyrektywą 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych (B8-0326/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Środa, 17 grudnia 2014 r.
html 
Wypłacalność II (B8-0358/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Środa, 17 grudnia 2014 r.
html 
Odnowa strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE (B8-0350/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Środa, 17 grudnia 2014 r.
html 
Przyznanie Palestynie statusu państwa (B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014, B8-0359/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Środa, 17 grudnia 2014 r.
html 
Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przemysłu (B8-0351/2014, RC-B8-0352/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014, B8-0356/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Środa, 17 grudnia 2014 r.
html 
Sytuacja na Morzu Śródziemnym oraz potrzeba opracowania całościowego podejścia UE do migracji (B8-0362/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Środa, 17 grudnia 2014 r.
html 
Przegląd przepisów pakietów dotyczących zarządzania gospodarczego, sześciopaku i dwupaku (debata)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Wtorek, 16 grudnia 2014 r.
html 
Naukowe badanie zagadnień dotyczących żywności (A8-0059/2014 - Giovanni La Via)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Wtorek, 16 grudnia 2014 r.
html 
Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) (A8-0036/2014 - Pilar Ayuso)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Wtorek, 16 grudnia 2014 r.
html 
Umowa o współpracy w zakresie globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) z Marokiem (A8-0045/2014 - Jerzy Buzek)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Wtorek, 16 grudnia 2014 r.
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Informacja prawna