Debaty
Znaleziono 869 wynik(-i) dla "8 kadencja, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Realizacja partnerstwa w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) (debata)
P8_CRE-REV(2014)12-15
Poniedziałek, 15 grudnia 2014 r.
html 
Wotum nieufności dla Komisji (B8-0249/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-27
Czwartek, 27 listopada 2014 r.
html 
Opóźnienia w rozpoczęciu realizacji polityki spójności na lata 2014-2020 (B8-0278/2014, B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014, B8-0284/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-27
Czwartek, 27 listopada 2014 r.
html 
25. rocznica Konwencji ONZ o prawach dziecka (B8-0285/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-27
Czwartek, 27 listopada 2014 r.
html 
Jednolity rynek internetowy (RC-B8-0286/2014, B8-0286/2014, B8-0287/2014, B8-0288/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-27
Czwartek, 27 listopada 2014 r.
html 
Niedożywienie dzieci w krajach rozwijających się (B8-0253/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-27
Czwartek, 27 listopada 2014 r.
html 
Zbieranie informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (A8-0027/2014 - Roberto Gualtieri)
P8_CRE-REV(2014)11-26
Środa, 26 listopada 2014 r.
html 
Uprawnienia Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji (A8-0028/2014 - Kay Swinburne)
P8_CRE-REV(2014)11-26
Środa, 26 listopada 2014 r.
html 
Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2014 r. - COP 20 w Limie, Peru (1-12 grudnia 2014 r.) (B8-0251/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-26
Środa, 26 listopada 2014 r.
html 
Protokół dotyczący zagadnień właściwych dla taboru kolejowego (A8-0030/2014 - Heidi Hautala)
P8_CRE-REV(2014)11-25
Wtorek, 25 listopada 2014 r.
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Informacja prawna