Debaty
Znaleziono 869 wynik(-i) dla "8 kadencja, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: odnowienie zatwierdzenia substancji czynnej bentazon (B8-1228/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Środa, 23 listopada 2016 r.
html 
Dostęp organów podatkowych do informacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (debata)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Wtorek, 22 listopada 2016 r.
html 
Porozumienie między Ukrainą a Europolem o operacyjno-strategicznej współpracy (A8-0342/2016 - Mariya Gabriel)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Wtorek, 22 listopada 2016 r.
html 
Dostęp organów podatkowych do informacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (A8-0326/2016 - Emmanuel Maurel)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Wtorek, 22 listopada 2016 r.
html 
Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Centralnego za rok 2015 (A8-0302/2016 - Ramon Tremosa i Balcells)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Wtorek, 22 listopada 2016 r.
html 
Zielona księga w sprawie detalicznych usług finansowych (A8-0294/2016 - Olle Ludvigsson)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Wtorek, 22 listopada 2016 r.
html 
Europejska Unia Obrony (A8-0316/2016 - Urmas Paet)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Wtorek, 22 listopada 2016 r.
html 
Uwolnienie potencjału pasażerskiego transportu wodnego (A8-0306/2016 - Keith Taylor)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Wtorek, 22 listopada 2016 r.
html 
Zwiększanie skuteczności współpracy na rzecz rozwoju (A8-0322/2016 - Cristian Dan Preda)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Wtorek, 22 listopada 2016 r.
html 
Śródokresowy przegląd WRF (B8-1173/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-26
Środa, 26 października 2016 r.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna