Dezbateri
869 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 8-a legislatură, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Cadrul juridic al Uniunii referitor la încălcările dispozițiilor vamale și la sancțiunile aferente (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Marţi, 25 octombrie 2016
html 
Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2016: securitatea instituțiilor (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Marţi, 25 octombrie 2016
html 
Strategia UE față de Iran în urma încheierii acordului nuclear (A8-0286/2016 - Richard Howitt)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Marţi, 25 octombrie 2016
html 
Combaterea corupției și acțiunile subsecvente rezoluției CRIM (A8-0284/2016 - Laura Ferrara)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Marţi, 25 octombrie 2016
html 
Drepturile omului și migrația în țările terțe (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Marţi, 25 octombrie 2016
html 
Strategia UE pentru gazul natural lichefiat și pentru stocarea gazelor (A8-0278/2016 - András Gyürk)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Marţi, 25 octombrie 2016
html 
Uniformizarea controalelor în domeniul pescuitului în Europa (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Marţi, 25 octombrie 2016
html 
Îmbunătățirea conectării și accesibilității infrastructurii de transport din Europa Centrală și de Est (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Marţi, 25 octombrie 2016
html 
Crearea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Marţi, 25 octombrie 2016
html 
Îmbunătățirea conectării și accesibilității infrastructurii de transport din Europa Centrală și de Est (prezentare succintă)
P8_CRE-REV(2016)10-24
Luni, 24 octombrie 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Notă juridică