Dezbateri
869 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 8-a legislatură, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Tratamentul tarifar al mărfurilor originare din Ecuador (A8-0056/2014 - Helmut Scholz)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Miercuri, 17 decembrie 2014
html 
Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2014 (A8-0068/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Miercuri, 17 decembrie 2014
html 
Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE: Inundaţii în Italia - Cutremure în Grecia - Furtună de gheață în Slovenia - Îngheț şi inundaţii în Croaţia (A8-0073/2014 - Patricija Šulin)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Miercuri, 17 decembrie 2014
html 
Proiect de buget rectificativ nr. 5/2014: Inundaţii în Italia (Sardinia) în 2013 - Cutremure în Grecia - Furtună de gheață în Slovenia - Îngheț urmat de inundaţii în Croaţia în 2014 (A8-0078/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Miercuri, 17 decembrie 2014
html 
Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE: inundațiile din Serbia, Croația și Bulgaria (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Miercuri, 17 decembrie 2014
html 
Proiect de buget rectificativ nr. 7/2014: Inundațiile din Serbia, Croația și Bulgaria (A8-0072/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Miercuri, 17 decembrie 2014
html 
Sistemul de resurse proprii al Uniunii - ajustarea contribuțiilor naționale ale statelor membre (A8-0066/2014 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Miercuri, 17 decembrie 2014
html 
Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE: regiunile afectate de catastrofe (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Miercuri, 17 decembrie 2014
html 
Noul buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015 (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Miercuri, 17 decembrie 2014
html 
Regulamentul (UE) nr. …/… al Comisiei din XXX de completare a Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește clasificarea încălcărilor grave ale normelor Uniunii, care pot determina pierderea de către un operator de transport rutier a bunei reputații și de modificare a anexei III la Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului (B8-0325/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Miercuri, 17 decembrie 2014
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Notă juridică