Rozpravy
Výsledky: 869 pre výraz(y): "8. volebné obdobie, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch (rozprava)
P8_CRE-REV(2019)03-25
Pondelok, 25. marca 2019
html 
Situácia v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii v EÚ, konkrétne na Malte a na Slovensku (rozprava)
P8_CRE-REV(2019)03-25
Pondelok, 25. marca 2019
html 
Situácia v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii v EÚ, konkrétne na Malte a na Slovensku (rozprava) (2)
P8_CRE-REV(2019)03-25
Pondelok, 25. marca 2019
html 
Ochrana pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci (rozprava)
P8_CRE-REV(2018)12-10
Pondelok, 10. decembra 2018
html 
Situácia žien so zdravotným postihnutím (rozprava)
P8_CRE-REV(2018)11-29
Štvrtok, 29. novembra 2018
html 
Zvýšenie odolnosti EÚ voči vplyvu zahraničných aktérov v kontexte nadchádzajúcej kampane pred voľbami do EP (tematická rozprava)
P8_CRE-REV(2018)11-14
Streda, 14. novembra 2018
html 
Zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne (stručná prezentácia)
P8_CRE-REV(2018)10-22
Pondelok, 22. októbra 2018
html 
Emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá (rozprava)
P8_CRE-REV(2018)10-02
Utorok, 2. októbra 2018
html 
Stav Únie (rozprava)
P8_CRE-REV(2018)09-12
Streda, 12. septembra 2018
html 
Účasť osôb so zdravotným postihnutím na európskych voľbách (rozprava)
P8_CRE-REV(2018)07-05
Štvrtok, 5. júla 2018
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie