Rozpravy
Výsledky: 869 pre výraz(y): "8. volebné obdobie, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2016/003 EE/ropa a chemikálie (A8-0314/2016 - Victor Negrescu)
P8_CRE-REV(2016)10-26
Streda, 26. októbra 2016
html 
Prístupnosť webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora (A8-0269/2016 - Dita Charanzová)
P8_CRE-REV(2016)10-26
Streda, 26. októbra 2016
html 
Ochranné opatrenia proti škodcom rastlín (A8-0293/2016 - Anthea McIntyre)
P8_CRE-REV(2016)10-26
Streda, 26. októbra 2016
html 
Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: realizácia priorít na rok 2016 (A8-0309/2016 - Alfred Sant)
P8_CRE-REV(2016)10-26
Streda, 26. októbra 2016
html 
Transmastné kyseliny (B8-1115/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-26
Streda, 26. októbra 2016
html 
Mechanizmus EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva (rozprava)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Utorok, 25. októbra 2016
html 
Automatizovaná výmena údajov o DNA s Dánskom (A8-0289/2016 - Claude Moraes)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Utorok, 25. októbra 2016
html 
Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov s Dánskom (A8-0288/2016 - Claude Moraes)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Utorok, 25. októbra 2016
html 
Dohoda medzi EÚ a Čínou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov diplomatických pasov (A8-0281/2016 - Bodil Valero)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Utorok, 25. októbra 2016
html 
Štatistika železničnej dopravy, pokiaľ ide o zber údajov o tovare, osobách a nehodách (A8-0300/2016 - Michael Cramer)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Utorok, 25. októbra 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie