Rozpravy
Výsledky: 869 pre výraz(y): "8. volebné obdobie, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právny rámec Únie pre porušenia colných predpisov a sankcie (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Utorok, 25. októbra 2016
html 
Návrh opravného rozpočtu č. 3/2016: Bezpečnosť inštitúcií (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Utorok, 25. októbra 2016
html 
Stratégia EÚ voči Iránu po jadrovej dohode (A8-0286/2016 - Richard Howitt)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Utorok, 25. októbra 2016
html 
Boj proti korupcii a nadviazanie na uznesenie výboru CRIM (A8-0284/2016 - Laura Ferrara)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Utorok, 25. októbra 2016
html 
Ľudské práva a migrácia v tretích krajinách (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Utorok, 25. októbra 2016
html 
Stratégia EÚ pre skvapalnený zemný plyn a skladovanie plynu (A8-0278/2016 - András Gyürk)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Utorok, 25. októbra 2016
html 
Ako zjednotiť kontroly rybolovu v Európe (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Utorok, 25. októbra 2016
html 
Zlepšenie prepojenia a dostupnosti dopravnej infraštruktúry v strednej a východnej Európe (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Utorok, 25. októbra 2016
html 
Mechanizmus EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Utorok, 25. októbra 2016
html 
Zlepšenie prepojenia a dostupnosti dopravnej infraštruktúry v strednej a východnej Európe (stručná prezentácia)
P8_CRE-REV(2016)10-24
Pondelok, 24. októbra 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie