Rozpravy
Výsledky: 869 pre výraz(y): "8. volebné obdobie, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Globálne ciele a záväzky EÚ v oblasti výživy a potravinovej bezpečnosti vo svete (B8-1042/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Streda, 5. októbra 2016
html 
Európska prokuratúra a Eurojust (B8-1054/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Streda, 5. októbra 2016
html 
Potreba európskej politiky reindustrializácie v súvislosti s nedávnymi prípadmi Caterpillar a Alstom (RC-B8-1051/2016, B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, B8-1057/2016, B8-1058/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Streda, 5. októbra 2016
html 
Právna pomoc pre podozrivé alebo obvinené osoby pozbavené osobnej slobody a právna pomoc v konaní o európskom zatykači (rozprava)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Utorok, 4. októbra 2016
html 
Uzavretie Parížskej dohody prijatej na základe Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy v mene Európskej únie (Giovanni La Via (A8-0280/2016))
P8_CRE-REV(2016)10-04
Utorok, 4. októbra 2016
html 
Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie v záujme poskytnutia pomoci Grécku v nadväznosti na zemetrasenie, ktoré postihlo v novembri 2015 Iónske ostrovy (A8-0270/2016 - Georgios Kyrtsos)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Utorok, 4. októbra 2016
html 
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2016/001 FI/Microsoft (A8-0273/2016 - Petri Sarvamaa)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Utorok, 4. októbra 2016
html 
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2016/002 SE/Ericsson (A8-0272/2016 - Esteban González Pons)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Utorok, 4. októbra 2016
html 
Právna pomoc pre podozrivé alebo obvinené osoby pozbavené osobnej slobody a právna pomoc v konaní o európskom zatykači (A8-0165/2015 - Dennis de Jong)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Utorok, 4. októbra 2016
html 
Obchodovanie s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné zaobchádzanie alebo trestanie (A8-0267/2015 - Marietje Schaake)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Utorok, 4. októbra 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie