Rozpravy
Výsledky: 869 pre výraz(y): "8. volebné obdobie, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dohoda o strategickej spolupráci medzi Europolom a Čínou (A8-0265/2016 - Claude Moraes)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Utorok, 4. októbra 2016
html 
Budúcnosť vzťahov medzi AKT a EÚ po roku 2020 (A8-0263/2016 - Norbert Neuser)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Utorok, 4. októbra 2016
html 
Makroekonomická situácia v Grécku, štrukturálne reformy a ich vplyv, ako aj vyhliadky na budúce rokovania v rámci programu (rozprava)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Utorok, 4. októbra 2016
html 
Cestovný doklad pre návrat neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín (A8-0201/2016 - Jussi Halla-aho)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Štvrtok, 15. septembra 2016
html 
Prospekt, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie (A8-0238/2016 - Petr Ježek)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Štvrtok, 15. septembra 2016
html 
Usmernenia politík zamestnanosti členských štátov (A8-0247/2016 - Laura Agea)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Štvrtok, 15. septembra 2016
html 
Uplatňovanie smernice o poštových službách (A8-0254/2016 - Markus Ferber)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Štvrtok, 15. septembra 2016
html 
Uplatňovanie smernice o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní (A8-0225/2016 - Renate Weber)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Štvrtok, 15. septembra 2016
html 
Činnosti, dosah a pridaná hodnota Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2007 až 2014 (A8-0227/2016 - Marian Harkin)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Štvrtok, 15. septembra 2016
html 
Protokol k Dohode medzi EÚ a Švajčiarskom o voľnom pohybe osôb (pristúpenie Chorvátska) (A8-0216/2016 - Danuta Jazłowiecka)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
Streda, 14. septembra 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie