Rozpravy
Výsledky: 869 pre výraz(y): "8. volebné obdobie, Beňová Monika"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy (A8-0256/2016 - Ivo Belet)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
Streda, 14. septembra 2016
html 
Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a štátmi SADC-DHP (A8-0242/2016 - Alexander Graf Lambsdorff)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
Streda, 14. septembra 2016
html 
Dohoda o vykonávaní dohovoru o práci v odvetví rybolovu (B8-0976/2016)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
Streda, 14. septembra 2016
html 
Najnovší vývoj v Poľsku a jeho vplyv na základné práva ustanovené v Charte základných práv Európskej únie (B8-0865/2016, B8-0977/2016, B8-0978/2016)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
Streda, 14. septembra 2016
html 
Vzťahy EÚ s Tuniskom v súčasnom regionálnom kontexte (A8-0249/2016 - Fabio Massimo Castaldo)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
Streda, 14. septembra 2016
html 
Sociálny damping v EÚ (A8-0255/2016 - Guillaume Balas)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
Streda, 14. septembra 2016
html 
Výsledky samitu G20 (rozprava)
P8_CRE-REV(2016)09-13
Utorok, 13. septembra 2016
html 
Vyšetrovanie merania emisií v automobilovom priemysle (rozprava)
P8_CRE-REV(2016)09-13
Utorok, 13. septembra 2016
html 
Politika súdržnosti a stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3) (A8-0159/2016 - Ramón Luis Valcárcel Siso)
P8_CRE-REV(2016)09-13
Utorok, 13. septembra 2016
html 
Vyšetrovanie merania emisií v automobilovom priemysle (A8-0246/2016 - Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy)
P8_CRE-REV(2016)09-13
Utorok, 13. septembra 2016
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Právne oznámenie