Rozpravy
Výsledky: 869 pre výraz(y): "8. volebné obdobie, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Príprava zasadnutia Európskej rady v dňoch 14. – 15. decembra 2017 - Súčasný stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom
P8_CRE-REV(2017)12-13
Streda, 13. decembra 2017
html 
Vykonávanie sociálneho piliera (rozprava)
P8_CRE-REV(2017)12-13
Streda, 13. decembra 2017
html 
Správa o vyšetrovaní prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov (rozprava)
P8_CRE-REV(2017)12-12
Utorok, 12. decembra 2017
html 
Pozmeňujúce návrhy k rôznym nariadeniam v oblasti rozvoja poľnohospodárstva a vidieka (rozprava)
P8_CRE-REV(2017)12-11
Pondelok, 11. decembra 2017
html 
Vykonávanie európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia (pokračovanie rozpravy)
P8_CRE-REV(2017)11-30
Štvrtok, 30. novembra 2017
html 
Rozpočtový postup na rok 2018 (rozprava)
P8_CRE-REV(2017)11-29
Streda, 29. novembra 2017
html 
Rozhodnutie prijaté v súvislosti so stavom energetickej únie na rok 2017 (rozprava)
P8_CRE-REV(2017)11-29
Streda, 29. novembra 2017
html 
Boj proti nerovnostiam ako prostriedok na podporu tvorby pracovných miest a rastu (rozprava)
P8_CRE-REV(2017)11-15
Streda, 15. novembra 2017
html 
Zriadenie systému vstup/výstup (EES) na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice EÚ - Zmena Kódexu schengenských hraníc, pokiaľ ide o používanie systému vstup/výstup (rozprava)
P8_CRE-REV(2017)10-25
Streda, 25. októbra 2017
html 
Väzenské systémy a podmienky (rozprava)
P8_CRE-REV(2017)10-05
Štvrtok, 5. októbra 2017
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie