Rozpravy
Výsledky: 869 pre výraz(y): "8. volebné obdobie, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Úloha oznamovateľov v rámci ochrany finančných záujmov EÚ (stručná prezentácia)
P8_CRE-REV(2017)02-13
Pondelok, 13. februára 2017
html 
Cezhraničné aspekty osvojení (rozprava)
P8_CRE-REV(2017)02-02
Štvrtok, 2. februára 2017
html 
Európsky pilier sociálnych práv (rozprava)
P8_CRE-REV(2017)01-19
Štvrtok, 19. januára 2017
html 
Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi ES a Uzbekistanom a bilaterálny obchod v oblasti textilu (A8-0332/2016 - Maria Arena)
P8_CRE-REV(2016)12-14
Streda, 14. decembra 2016
html 
Dohoda o obchode medzi EÚ a Kolumbiou a Peru (pristúpenie Ekvádoru) (A8-0362/2016 - Helmut Scholz)
P8_CRE-REV(2016)12-14
Streda, 14. decembra 2016
html 
Dohoda medzi EÚ a Nórskom o recipročnom prístupe k rybolovu v oblasti Skagerrak (A8-0321/2016 - Jørn Dohrmann)
P8_CRE-REV(2016)12-14
Streda, 14. decembra 2016
html 
Dohoda o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Gruzínskom a Europolom (A8-0343/2016 - Claude Moraes)
P8_CRE-REV(2016)12-14
Streda, 14. decembra 2016
html 
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (A8-0379/2016 - Esteban González Pons)
P8_CRE-REV(2016)12-14
Streda, 14. decembra 2016
html 
Normalizácia účtovnej závierky železničných podnikov (A8-0368/2016 - Merja Kyllönen)
P8_CRE-REV(2016)12-14
Streda, 14. decembra 2016
html 
Prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein)
P8_CRE-REV(2016)12-14
Streda, 14. decembra 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie