Rozpravy
Výsledky: 869 pre výraz(y): "8. volebné obdobie, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Výskumný program Výskumného fondu pre uhlie a oceľ (A8-0358/2016 - Jerzy Buzek)
P8_CRE-REV(2016)12-14
Streda, 14. decembra 2016
html 
Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti za rok 2015 (A8-0355/2016 - Josef Weidenholzer)
P8_CRE-REV(2016)12-14
Streda, 14. decembra 2016
html 
Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (článok 36 ZEÚ) (A8-0360/2016 - Elmar Brok)
P8_CRE-REV(2016)12-14
Streda, 14. decembra 2016
html 
Nástroje SPP na obmedzenie cenových výkyvov na poľnohospodárskych trhoch (A8-0339/2016 - Angélique Delahaye)
P8_CRE-REV(2016)12-14
Streda, 14. decembra 2016
html 
Rámcová dohoda medzi EÚ a Alžírskom o všeobecných zásadách účasti Alžírska na programoch Únie (A8-0367/2016 - Pier Antonio Panzeri)
P8_CRE-REV(2016)12-13
Utorok, 13. decembra 2016
html 
Severovýchodný Atlantik: hlbokomorské populácie rýb a rybolov v medzinárodných vodách (A8-0369/2016 - Isabelle Thomas)
P8_CRE-REV(2016)12-13
Utorok, 13. decembra 2016
html 
Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2015 (A8-0345/2016 - József Nagy)
P8_CRE-REV(2016)12-13
Utorok, 13. decembra 2016
html 
Súdržná politika EÚ v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu (A8-0357/2016 - Christian Ehler, Luigi Morgano)
P8_CRE-REV(2016)12-13
Utorok, 13. decembra 2016
html 
Práva žien v štátoch Východného partnerstva (A8-0365/2016 - Mariya Gabriel)
P8_CRE-REV(2016)12-13
Utorok, 13. decembra 2016
html 
Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti za rok 2015 (rozprava)
P8_CRE-REV(2016)12-13
Utorok, 13. decembra 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie