Rozpravy
Výsledky: 869 pre výraz(y): "8. volebné obdobie, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Boj proti rasizmu, xenofóbii, homofóbii a iným formám neznášanlivosti (rozprava)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Štvrtok, 1. decembra 2016
html 
Colný kódex Únie, pokiaľ ide o tovar, ktorý dočasne opustil colné územie Únie po mori alebo letecky (A8-0329/2016 - Maria Grapini)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Štvrtok, 1. decembra 2016
html 
Dohoda medzi EÚ a Kiribati o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (A8-0334/2016 - Mariya Gabriel)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Štvrtok, 1. decembra 2016
html 
Dohoda medzi EÚ a Šalamúnovými ostrovmi o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (A8-0336/2016 - Mariya Gabriel)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Štvrtok, 1. decembra 2016
html 
Dohoda medzi EÚ a Mikronéziou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (A8-0337/2016 - Mariya Gabriel)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Štvrtok, 1. decembra 2016
html 
Dohoda medzi EÚ a Tuvalu o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (A8-0333/2016 - Mariya Gabriel)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Štvrtok, 1. decembra 2016
html 
Dohoda medzi EÚ a Marshallovými ostrovmi o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (A8-0335/2016 - Mariya Gabriel)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Štvrtok, 1. decembra 2016
html 
Fond solidarity Európskej únie: hodnotenie (A8-0341/2016 - Salvatore Cicu)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Štvrtok, 1. decembra 2016
html 
Dohoda medzi USA a EÚ o ochrane osobných informácií v súvislosti s trestnými činmi (A8-0354/2016 - Jan Philipp Albrecht)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Štvrtok, 1. decembra 2016
html 
Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi ES a Ghanou (A8-0328/2016 - Christofer Fjellner)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Štvrtok, 1. decembra 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie