Rozpravy
Výsledky: 869 pre výraz(y): "8. volebné obdobie, Beňová Monika"  
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Vyšetrovania úradu OLAF (B8-0539/2015, B8-0539/2015, B8-0540/2015, B8-0541/2015, B8-0542/2015)
P8_CRE-REV(2015)06-10
Streda, 10. júna 2015
html 
Situácia v Maďarsku (RC-B8-0532/2015, B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0534/2015, B8-0535/2015, B8-0536/2015, B8-0537/2015)
P8_CRE-REV(2015)06-10
Streda, 10. júna 2015
html 
Správa Komisie o pokroku Turecka za rok 2014 (B8-0455/2015)
P8_CRE-REV(2015)06-10
Streda, 10. júna 2015
html 
Miera úpravy priamych platieb, pokiaľ ide o rok 2015 (A8-0174/2015 - Czesław Adam Siekierski)
P8_CRE-REV(2015)06-09
Utorok, 9. júna 2015
html 
Stratégia EÚ pre rovnosť medzi ženami a mužmi na obdobie po roku 2015 (A8-0163/2015 - Maria Noichl)
P8_CRE-REV(2015)06-09
Utorok, 9. júna 2015
html 
Práva duševného vlastníctva v tretích krajinách (A8-0161/2015 - Alessia Maria Mosca)
P8_CRE-REV(2015)06-09
Utorok, 9. júna 2015
html 
Práva duševného vlastníctva: Akčný plán EÚ (A8-0169/2015 - Pavel Svoboda)
P8_CRE-REV(2015)06-09
Utorok, 9. júna 2015
html 
Stratégia EÚ pre rovnosť medzi ženami a mužmi na obdobie po roku 2015 (rozprava)
P8_CRE-REV(2015)06-08
Pondelok, 8. júna 2015
html 
Príprava samitu G7 (7. – 8. júna) (rozprava)
P8_CRE-REV(2015)05-27
Streda, 27. mája 2015
html 
Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o programe pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach a o mandáte na tieto rokovania – 2014/0014(COD) (rozprava)
P8_CRE-REV(2015)05-27
Streda, 27. mája 2015
html 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Právne oznámenie