Rozpravy
Výsledky: 869 pre výraz(y): "8. volebné obdobie, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Mobilizácia Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Nemecku (A8-0352/2016 - Monika Hohlmeier)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Štvrtok, 1. decembra 2016
html 
Návrh opravného rozpočtu č. 6/2016 priložený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Nemecku (A8-0349/2016 - José Manuel Fernandes)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Štvrtok, 1. decembra 2016
html 
Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2017 (A8-0346/2016 - Jens Geier)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Štvrtok, 1. decembra 2016
html 
Mobilizácia Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci rozpočtu na rok 2017 (A8-0323/2016 - Patricija Šulin)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Štvrtok, 1. decembra 2016
html 
Situácia v Taliansku po zemetraseniach (B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016, B8-1296/2016)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Štvrtok, 1. decembra 2016
html 
Vyhlásenia o záujmoch členov Komisie – usmernenia (A8-0315/2016 - Pascal Durand)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Štvrtok, 1. decembra 2016
html 
Zodpovednosť, náhrady a finančné zabezpečenie operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori (A8-0308/2016 - Kostas Chrysogonos)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Štvrtok, 1. decembra 2016
html 
Situácia v Konžskej demokratickej republike (RC-B8-1310/2016, B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016, B8-1324/2016)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Štvrtok, 1. decembra 2016
html 
Prístup k energii v rozvojových krajinách (B8-1227/2016)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Štvrtok, 1. decembra 2016
html 
Uplatňovanie európskeho konania o platobnom rozkaze (A8-0299/2016 - Kostas Chrysogonos)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Štvrtok, 1. decembra 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie