Rozpravy
Výsledky: 869 pre výraz(y): "8. volebné obdobie, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Pristúpenie Gabonu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (A8-0007/2015 - Heidi Hautala)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Streda, 11. februára 2015
html 
Pristúpenie Andorry k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (A8-0004/2015 - Heidi Hautala)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Streda, 11. februára 2015
html 
Pristúpenie Seychelskej republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (A8-0006/2015 - Heidi Hautala)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Streda, 11. februára 2015
html 
Pristúpenie Ruskej federácie k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (A8-0008/2015 - Heidi Hautala)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Streda, 11. februára 2015
html 
Pristúpenie Albánska k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (A8-0002/2015 - Heidi Hautala)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Streda, 11. februára 2015
html 
Pristúpenie Singapuru k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (A8-0003/2015 - Heidi Hautala)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Streda, 11. februára 2015
html 
Pristúpenie Maroka k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (A8-0005/2015 - Heidi Hautala)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Streda, 11. februára 2015
html 
Pristúpenie Arménska k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (A8-0009/2015 - Heidi Hautala)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Streda, 11. februára 2015
html 
Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca (A8-0013/2015 - Pavel Svoboda)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Streda, 11. februára 2015
html 
Cezhraničná výmena informácií o dopravných priestupkoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky (A8-0001/2015 - Inés Ayala Sender)
P8_CRE-REV(2015)02-11
Streda, 11. februára 2015
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Právne oznámenie