Rozpravy
Výsledky: 869 pre výraz(y): "8. volebné obdobie, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Makrofinančná pomoc Jordánsku (A8-0296/2016 - Emmanuel Maurel)
P8_CRE-REV(2016)11-24
Štvrtok, 24. novembra 2016
html 
Činnosti inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia a dohľad nad nimi (A8-0011/2016 - Brian Hayes)
P8_CRE-REV(2016)11-24
Štvrtok, 24. novembra 2016
html 
Situácia v Sýrii (B8-1123/2016, RC-B8-1249/2016, B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1251/2016, B8-1252/2016, B8-1253/2016, B8-1254/2016, B8-1255/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-24
Štvrtok, 24. novembra 2016
html 
Vzťahy EÚ – Turecko (RC-B8-1276/2016, B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1279/2016, B8-1280/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016, B8-1283/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-24
Štvrtok, 24. novembra 2016
html 
Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a o boji proti nemu (B8-1229/2016, B8-1235/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-24
Štvrtok, 24. novembra 2016
html 
Emisie určitých látok znečisťujúcich ovzdušie (A8-0249/2015 - Julie Girling)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Streda, 23. novembra 2016
html 
Dokončenie rámca Bazilej III (B8-1226/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Streda, 23. novembra 2016
html 
Uplatňovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (A8-0317/2016 - Ioan Mircea Paşcu)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Streda, 23. novembra 2016
html 
Strategické oznámenie EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii (A8-0290/2016 - Anna Elżbieta Fotyga)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Streda, 23. novembra 2016
html 
Posunkový jazyk a profesionálni tlmočníci posunkového jazyka (B8-1230/2016, B8-1241/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Streda, 23. novembra 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie