Rozpravy
Výsledky: 869 pre výraz(y): "8. volebné obdobie, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Návrh smernice Rady, ktorou sa stanovujú metódy výpočtu a požiadavky na predkladanie správ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES týkajúcej sa kvality benzínu a naftových palív (B8-0326/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Streda, 17. decembra 2014
html 
Solventnosť II (B8-0358/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Streda, 17. decembra 2014
html 
Obnovenie stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ (B8-0350/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Streda, 17. decembra 2014
html 
Uznanie štátnej suverenity Palestíny (B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014, B8-0359/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Streda, 17. decembra 2014
html 
Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a priemyselných odvetví (B8-0351/2014, RC-B8-0352/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014, B8-0356/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Streda, 17. decembra 2014
html 
Situácia v Stredozemí a potreba holistického prístupu EÚ k migrácii (B8-0362/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Streda, 17. decembra 2014
html 
Preskúmanie balíka šiestich legislatívnych aktov a balíka dvoch legislatívnych aktov z hľadiska správy hospodárskych záležitostí (rozprava)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Utorok, 16. decembra 2014
html 
Vedecké skúmanie otázok týkajúcich sa potravín (A8-0059/2014 - Giovanni La Via)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Utorok, 16. decembra 2014
html 
Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) (A8-0036/2014 - Pilar Ayuso)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Utorok, 16. decembra 2014
html 
Dohoda o spolupráci, ktorá sa týka civilného globálneho navigačného systému (GNSS), medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Marockým kráľovstvom (A8-0045/2014 - Jerzy Buzek)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Utorok, 16. decembra 2014
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Právne oznámenie