Rozpravy
Výsledky: 869 pre výraz(y): "8. volebné obdobie, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Obnovenie Dohody o spolupráci v oblasti vedy a techniky medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou (A8-0039/2014 - Jerzy Buzek)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Utorok, 16. decembra 2014
html 
Účasť Chorvátskej republiky v Európskom hospodárskom priestore (A8-0026/2014 - Alexander Graf Lambsdorff)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Utorok, 16. decembra 2014
html 
Systém tzv. octroi de mer (námornej dane) vo francúzskych najvzdialenejších regiónoch (A8-0054/2014 - Iskra Mihaylova)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Utorok, 16. decembra 2014
html 
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/010 IT/Whirlpool (A8-0064/2014 - Daniele Viotti)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Utorok, 16. decembra 2014
html 
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., ktorú predložilo Poľsko) (A8-0062/2014 - Jan Olbrycht)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Utorok, 16. decembra 2014
html 
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (A8-0063/2014 - Monika Vana)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Utorok, 16. decembra 2014
html 
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť FEM/2013/014 FR/Air France (A8-0065/2014 - Marco Zanni)
P8_CRE-REV(2014)12-16
Utorok, 16. decembra 2014
html 
Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) (rozprava)
P8_CRE-REV(2014)12-15
Pondelok, 15. decembra 2014
html 
Vykonávanie smernice o kvalite palív (rozprava)
P8_CRE-REV(2014)12-15
Pondelok, 15. decembra 2014
html 
Posudzovanie bezúhonnosti prevádzkovateľov cestnej dopravy (rozprava)
P8_CRE-REV(2014)12-15
Pondelok, 15. decembra 2014
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Právne oznámenie