Rozpravy
Výsledky: 869 pre výraz(y): "8. volebné obdobie, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Vykonávanie partnerstva v oblasti výskumu a inovácie v oblasti Stredozemia (PRIMA) (rozprava)
P8_CRE-REV(2014)12-15
Pondelok, 15. decembra 2014
html 
Návrh na vyslovenie nedôvery Komisii (B8-0249/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-27
Štvrtok, 27. novembra 2014
html 
Oneskorený začiatok vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (B8-0278/2014, B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014, B8-0284/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-27
Štvrtok, 27. novembra 2014
html 
25. výročie Dohovoru OSN o právach dieťaťa (B8-0285/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-27
Štvrtok, 27. novembra 2014
html 
Jednotný digitálny trh (RC-B8-0286/2014, B8-0286/2014, B8-0287/2014, B8-0288/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-27
Štvrtok, 27. novembra 2014
html 
Nedostatočná výživa detí v rozvojových krajinách (B8-0253/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-27
Štvrtok, 27. novembra 2014
html 
Zber štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (A8-0027/2014 - Roberto Gualtieri)
P8_CRE-REV(2014)11-26
Streda, 26. novembra 2014
html 
Právomoci Európskej centrálnej banky ukladať sankcie (A8-0028/2014 - Kay Swinburne)
P8_CRE-REV(2014)11-26
Streda, 26. novembra 2014
html 
Konferencia OSN o zmene klímy 2014 – COP 20 v Lime, Peru (1. – 12. decembra 2014) (B8-0251/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-26
Streda, 26. novembra 2014
html 
Dohovor týkajúci sa záležitostí špecifických pre železničný vozňový park (A8-0030/2014 - Heidi Hautala)
P8_CRE-REV(2014)11-25
Utorok, 25. novembra 2014
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Právne oznámenie