Rozpravy
Výsledky: 869 pre výraz(y): "8. volebné obdobie, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Kroky Turecka vyvolávajúce napätie vo výhradnej hospodárskej zóne Cyperskej republiky (RC-B8-0211/2014, B8-0211/2014, B8-0212/2014, B8-0216/2014, B8-0217/2014, B8-0221/2014, B8-0223/2014, B8-0225/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-13
Štvrtok, 13. novembra 2014
html 
Humanitárna situácia v Južnom Sudáne (RC-B8-0213/2014, B8-0213/2014, B8-0214/2014, B8-0215/2014, B8-0219/2014, B8-0220/2014, B8-0222/2014, B8-0224/2014)
P8_CRE-REV(2014)11-13
Štvrtok, 13. novembra 2014
html 
25. výročie pádu Berlínskeho múru (rozprava)
P8_CRE-REV(2014)11-12
Streda, 12. novembra 2014
html 
Clá na tovar s pôvodom na Ukrajine (A8-0021/2014 - Gabrielius Landsbergis)
P8_CRE-REV(2014)10-23
Štvrtok, 23. októbra 2014
html 
Absolutórium za rok 2012: Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (A8-0011/2014 - Petri Sarvamaa)
P8_CRE-REV(2014)10-23
Štvrtok, 23. októbra 2014
html 
Absolutórium za rok 2012: Európska rada a Rada (A8-0010/2014 - Tamás Deutsch)
P8_CRE-REV(2014)10-23
Štvrtok, 23. októbra 2014
html 
Európska dohoda o niektorých aspektoch organizácie pracovného času vo vnútrozemskej vodnej doprave, ktorú uzatvorili Európsky zväz riečnej plavby (EBU), Európska organizácia lodných kapitánov (ESO) a Európska federácia pracovníkov v doprave (ETF) (B8-0149/2014)
P8_CRE-REV(2014)10-23
Štvrtok, 23. októbra 2014
html 
Predstavenie kolégia komisárov a jeho programu zvoleným predsedom Komisie (rozprava)
P8_CRE-REV(2014)10-22
Streda, 22. októbra 2014
html 
Návrh opravného rozpočtu č. 2/2014 – Prebytok vyplývajúci z plnenia rozpočtu v rozpočtovom roku 2013 (A8-0018/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-REV(2014)10-22
Streda, 22. októbra 2014
html 
Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015 – všetky oddiely (A8-0014/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier)
P8_CRE-REV(2014)10-22
Streda, 22. októbra 2014
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Právne oznámenie