Rozpravy
Výsledky: 869 pre výraz(y): "8. volebné obdobie, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Protokol k Dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Kórejskou republikou na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátska k EÚ (A8-0012/2014 - Jan Zahradil)
P8_CRE-REV(2014)10-22
Streda, 22. októbra 2014
html 
Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: uskutočňovanie priorít za rok 2014 (A8-0019/2014 - Philippe De Backer)
P8_CRE-REV(2014)10-22
Streda, 22. októbra 2014
html 
Situácia v Kobane a hrozba Islamského štátu (rozprava)
P8_CRE-REV(2014)10-22
Streda, 22. októbra 2014
html 
Výsledky konferencie na vysokej úrovni o zamestnanosti v Európe (Miláno, 8. októbra) (rozprava)
P8_CRE-REV(2014)10-21
Utorok, 21. októbra 2014
html 
Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: uskutočňovanie priorít za rok 2014 (rozprava)
P8_CRE-REV(2014)10-21
Utorok, 21. októbra 2014
html 
Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej, s výnimkou zaobchádzania so štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí sú na území druhej strany legálne zamestnaní ako pracovníci (A8-0002/2014 - Jacek Saryusz-Wolski)
P8_CRE-REV(2014)09-16
Utorok, 16. septembra 2014
html 
Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Ukrajinou, pokiaľ ide o zaobchádzanie so štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí sú na území druhej strany legálne zamestnaní ako pracovníci (A8-0009/2014 - Claude Moraes)
P8_CRE-REV(2014)09-16
Utorok, 16. septembra 2014
html 
Jednotný digitálny trh (rozprava)
P8_CRE-REV(2014)09-16
Utorok, 16. septembra 2014
html 
Situácia na Ukrajine (RCB8-0025/2014, B8-0025/2014, B8-0026/2014, B8-0028/2014, B8-0029/2014, B8-0054/2014, B8-0056/2014, B8-0057/2014)
P8_CRE-REV(2014)07-17
Štvrtok, 17. júla 2014
html 
Zamestnanosť mladých ľudí (RCB8-0027/2014, B8-0027/2014, B8-0030/2014, B8-0051/2014, B8-0052/2014, B8-0053/2014, B8-0055/2014, B8-0058/2014)
P8_CRE-REV(2014)07-17
Štvrtok, 17. júla 2014
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Právne oznámenie