Rozpravy
Výsledky: 869 pre výraz(y): "8. volebné obdobie, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Námietka podľa článku 106: Obnovenie schválenia účinnej látky bentazón (B8-1228/2016)
P8_CRE-REV(2016)11-23
Streda, 23. novembra 2016
html 
Prístup daňových orgánov k informáciám na boj proti praniu špinavých peňazí (rozprava)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Utorok, 22. novembra 2016
html 
Dohoda o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Ukrajinou a Europolom (A8-0342/2016 - Mariya Gabriel)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Utorok, 22. novembra 2016
html 
Prístup daňových orgánov k informáciám na boj proti praniu špinavých peňazí (A8-0326/2016 - Emmanuel Maurel)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Utorok, 22. novembra 2016
html 
Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2015 (A8-0302/2016 - Ramon Tremosa i Balcells)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Utorok, 22. novembra 2016
html 
Zelená kniha o retailových finančných službách (A8-0294/2016 - Olle Ludvigsson)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Utorok, 22. novembra 2016
html 
Európska obranná únia (A8-0316/2016 - Urmas Paet)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Utorok, 22. novembra 2016
html 
Uvoľnenie potenciálu osobnej vodnej dopravy (A8-0306/2016 - Keith Taylor)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Utorok, 22. novembra 2016
html 
Zvyšovanie účinnosti rozvojovej spolupráce (A8-0322/2016 - Cristian Dan Preda)
P8_CRE-REV(2016)11-22
Utorok, 22. novembra 2016
html 
Revízia VFR v polovici trvania (B8-1173/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-26
Streda, 26. októbra 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie