Razprave
Rezultati: 869 za besede: "8. mandat, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Tarifna obravnava za uvoz blaga s poreklom iz Ekvadorja (A8-0056/2014 - Helmut Scholz)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Sreda, 17. december 2014
html 
Sprostitev varnostne rezerve v letu 2014 (A8-0068/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Sreda, 17. december 2014
html 
Uporaba sredstev Solidarnostnega sklada EU: Poplave v Italiji - Potresi v Grčiji - Žled v Sloveniji - Žled in poplave na Hrvaškem (A8-0073/2014 - Patricija Šulin)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Sreda, 17. december 2014
html 
Predlog spremembe proračuna št. 5/2014: Poplave v Italiji (Sardinija) v letu 2013 - Potresi v Grčiji - Žled v Sloveniji - Žled in poplave na Hrvaškem v letu 2014 (A8-0078/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Sreda, 17. december 2014
html 
Uporaba sredstev Solidarnostnega sklada EU: Poplave v Srbiji, na Hrvaškem in v Bolgariji (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Sreda, 17. december 2014
html 
Predlog spremembe proračuna št. 7/2014: Poplave v Srbiji, na Hrvaškem in v Bolgariji (A8-0072/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Sreda, 17. december 2014
html 
Lastna sredstva Unije - prilagoditev nacionalnih prispevkov držav članic (A8-0066/2014 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Sreda, 17. december 2014
html 
Uporaba sredstev Solidarnostnega sklada EU: Regije, ki so jih prizadele nesreče (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Sreda, 17. december 2014
html 
Nov splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2015 (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Sreda, 17. december 2014
html 
Uredbe Komisije (EU) št. …/… z dne XXX o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s klasifikacijo resnih kršitev pravil Unije, zaradi katerih lahko cestni prevozniki izgubijo dober ugled, in spremembi Priloge III k Direktivi 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta (B8-0325/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Sreda, 17. december 2014
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Pravno obvestilo