Debatter
869 träff(ar) för "8:e valperioden, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Tisdagen den 25 oktober 2016
html 
Förslag till ändringsbudget nr 3/2016: Institutionernas säkerhet (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Tisdagen den 25 oktober 2016
html 
EU-strategi gentemot Iran efter kärnteknikavtalet (A8-0286/2016 - Richard Howitt)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Tisdagen den 25 oktober 2016
html 
Bekämpning av korruption och uppföljning av resolutionen från CRIM-utskottet (A8-0284/2016 - Laura Ferrara)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Tisdagen den 25 oktober 2016
html 
Mänskliga rättigheter och migration i tredjeländer (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Tisdagen den 25 oktober 2016
html 
EU-strategi för flytande naturgas och lagring av gas (A8-0278/2016 - András Gyürk)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Tisdagen den 25 oktober 2016
html 
Hur fiskerikontrollerna i Europa kan göras enhetliga (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Tisdagen den 25 oktober 2016
html 
Förbättring av transportinfrastrukturens anslutningar och tillgänglighet i Central- och Östeuropa (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Tisdagen den 25 oktober 2016
html 
EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld)
P8_CRE-REV(2016)10-25
Tisdagen den 25 oktober 2016
html 
Förbättring av transportinfrastrukturens anslutningar och tillgänglighet i Central- och Östeuropa (kortfattad redogörelse)
P8_CRE-REV(2016)10-24
Måndagen den 24 oktober 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande