Debatter
869 träff(ar) för "8:e valperioden, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Årsrapport 2014 om kontroll av unionsrättens tillämpning (debatt)
P8_CRE-REV(2016)10-06
Torsdagen den 6 oktober 2016
html 
IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards): IFRS 9 (B8-1060/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-06
Torsdagen den 6 oktober 2016
html 
Situationen i Syrien (B8-1089/2016, B8-1090/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-06
Torsdagen den 6 oktober 2016
html 
FN:s klimatkonferens i Marrakech, Marocko, 2016 (COP 22) (B8-1043/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-06
Torsdagen den 6 oktober 2016
html 
Genomförande av förordningen om material avsedda att komma i kontakt med livsmedel (A8-0237/2016 - Christel Schaldemose)
P8_CRE-REV(2016)10-06
Torsdagen den 6 oktober 2016
html 
Årsrapport 2014 om kontroll av unionsrättens tillämpning (A8-0262/2016 - Heidi Hautala)
P8_CRE-REV(2016)10-06
Torsdagen den 6 oktober 2016
html 
Förberedelse av Europeiska rådets möte den 20-21 oktober 2016 (debatt)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Onsdagen den 5 oktober 2016
html 
Perus anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (A8-0267/2016 - Angel Dzhambazki)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Onsdagen den 5 oktober 2016
html 
Kazakstans anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (A8-0268/2016 - Angel Dzhambazki)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Onsdagen den 5 oktober 2016
html 
Koreas anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (A8-0266/2016 - Angel Dzhambazki)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Onsdagen den 5 oktober 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande