Debatter
869 träff(ar) för "8:e valperioden, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Globala mål och EU:s åtaganden om nutrition och en tryggad livsmedelsförsörjning (B8-1042/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Onsdagen den 5 oktober 2016
html 
Europeiska åklagarmyndigheten och Eurojust (B8-1054/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Onsdagen den 5 oktober 2016
html 
Behovet av en europeisk återindustrialiseringspolitik mot bakgrund av fallen med Caterpillar och Alstom (RC-B8-1051/2016, B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, B8-1057/2016, B8-1058/2016)
P8_CRE-REV(2016)10-05
Onsdagen den 5 oktober 2016
html 
Rättshjälp för misstänkta eller tilltalade i brottmålsförfaranden och för personer som eftersöks inom ramen för förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder (debatt)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Tisdagen den 4 oktober 2016
html 
Ingående på EU:s vägnar av Parisavtalet, som antogs inom ramen för FN:s ramkonvention om klimatförändring (Giovanni La Via (A8-0280/2016))
P8_CRE-REV(2016)10-04
Tisdagen den 4 oktober 2016
html 
Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland efter den jordbävning som drabbade Joniska öarna i november 2015 (A8-0270/2016 - Georgios Kyrtsos)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Tisdagen den 4 oktober 2016
html 
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter - EGF/2016/001 FI/Microsoft (A8-0273/2016 - Petri Sarvamaa)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Tisdagen den 4 oktober 2016
html 
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2016/002 SE/Ericsson (A8-0272/2016 - Esteban González Pons)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Tisdagen den 4 oktober 2016
html 
Rättshjälp för misstänkta eller tilltalade i brottmålsförfaranden och för personer som eftersöks inom ramen för förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder (A8-0165/2015 - Dennis de Jong)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Tisdagen den 4 oktober 2016
html 
Handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (A8-0267/2015 - Marietje Schaake)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Tisdagen den 4 oktober 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande