Debatter
869 träff(ar) för "8:e valperioden, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Avtal Europol-Kina om strategiskt samarbete (A8-0265/2016 - Claude Moraes)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Tisdagen den 4 oktober 2016
html 
Framtiden för förbindelserna mellan AVS och EU efter 2020 (A8-0263/2016 - Norbert Neuser)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Tisdagen den 4 oktober 2016
html 
Den makroekonomiska situationen i Grekland, strukturreformer och deras inverkan samt utsikterna för framtida förhandlingar inom programmet (debatt)
P8_CRE-REV(2016)10-04
Tisdagen den 4 oktober 2016
html 
Resehandling för återsändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (A8-0201/2016 - Jussi Halla-aho)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Torsdagen den 15 september 2016
html 
Prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds allmänheten eller tas upp till handel (A8-0238/2016 - Petr Ježek)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Torsdagen den 15 september 2016
html 
Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (A8-0247/2016 - Laura Agea)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Torsdagen den 15 september 2016
html 
Tillämpningen av direktivet om posttjänster (A8-0254/2016 - Markus Ferber)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Torsdagen den 15 september 2016
html 
Tillämpning av direktivet om likabehandling i arbetslivet (A8-0225/2016 - Renate Weber)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Torsdagen den 15 september 2016
html 
Verksamheten inom och effekterna och mervärdet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter mellan 2007 och 2014 (A8-0227/2016 - Marian Harkin)
P8_CRE-REV(2016)09-15
Torsdagen den 15 september 2016
html 
Protokollet till avtalet mellan EU och Schweiz om fri rörlighet för personer (Kroatiens anslutning till EU) (A8-0216/2016 - Danuta Jazłowiecka)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
Onsdagen den 14 september 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande