Debatter
869 träff(ar) för "8:e valperioden, Beňová Monika"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart (A8-0256/2016 - Ivo Belet)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
Onsdagen den 14 september 2016
html 
Det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och de avtalsslutande SADC-staterna (A8-0242/2016 - Alexander Graf Lambsdorff)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
Onsdagen den 14 september 2016
html 
Avtal om genomförandet av konventionen om arbete ombord på fiskefartyg (B8-0976/2016)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
Onsdagen den 14 september 2016
html 
Den senaste utvecklingen i Polen och dess inverkan på de grundläggande rättigheterna enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (B8-0865/2016, B8-0977/2016, B8-0978/2016)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
Onsdagen den 14 september 2016
html 
EU:s förbindelser med Tunisien i det nuvarande regionala sammanhanget (A8-0249/2016 - Fabio Massimo Castaldo)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
Onsdagen den 14 september 2016
html 
Social dumpning i Europeiska unionen (A8-0255/2016 - Guillaume Balas)
P8_CRE-PROV(2016)09-14
Onsdagen den 14 september 2016
html 
Resultatet av G20-toppmötet (debatt)
P8_CRE-REV(2016)09-13
Tisdagen den 13 september 2016
html 
Undersökning av utsläppsmätningar i bilindustrin (debatt)
P8_CRE-REV(2016)09-13
Tisdagen den 13 september 2016
html 
Sammanhållningspolitiken och forsknings- och innovationsstrategier för smart specialisering (RIS3) (A8-0159/2016 - Ramón Luis Valcárcel Siso)
P8_CRE-REV(2016)09-13
Tisdagen den 13 september 2016
html 
Undersökning av utsläppsmätningar i bilindustrin (A8-0246/2016 - Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy)
P8_CRE-REV(2016)09-13
Tisdagen den 13 september 2016
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Rättsligt meddelande