Debatter
869 träff(ar) för "8:e valperioden, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Förberedelse av Europeiska rådets möte den 14-15 december 2017 - Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket
P8_CRE-REV(2017)12-13
Onsdagen den 13 december 2017
html 
Genomförandet av den sociala pelaren (debatt)
P8_CRE-REV(2017)12-13
Onsdagen den 13 december 2017
html 
Undersökningen av penningtvätt, skatteflykt och skatteundandragande (debatt)
P8_CRE-REV(2017)12-12
Tisdagen den 12 december 2017
html 
Ändringar av vissa förordningar på jordbruks- och landsbygdsutvecklingsområdet (debatt)
P8_CRE-REV(2017)12-11
Måndagen den 11 december 2017
html 
Genomförandet av EU:s handikappstrategi (fortsättning på debatten)
P8_CRE-REV(2017)11-30
Torsdagen den 30 november 2017
html 
Budgetförfarandet 2018 (debatt)
P8_CRE-REV(2017)11-29
Onsdagen den 29 november 2017
html 
Beslutet om tillståndet i energiunionen 2017 (debatt)
P8_CRE-REV(2017)11-29
Onsdagen den 29 november 2017
html 
Bekämpning av ojämlikhet som ett sätt att stimulera sysselsättning och tillväxt (debatt)
P8_CRE-REV(2017)11-15
Onsdagen den 15 november 2017
html 
Inrättande av ett in- och utresesystem som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter för tredjelandsmedborgare som passerar Europeiska unionens yttre gränser - Ändring av kodexen om Schengengränserna när det gäller användningen av in- och utresesystemet (debatt)
P8_CRE-REV(2017)10-25
Onsdagen den 25 oktober 2017
html 
Kriminalvårdssystem och fängelseförhållanden (debatt)
P8_CRE-REV(2017)10-05
Torsdagen den 5 oktober 2017
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande