Debatter
869 träff(ar) för "8:e valperioden, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Visselblåsares roll för skyddet av EU:s ekonomiska intressen (kortfattad redogörelse)
P8_CRE-REV(2017)02-13
Måndagen den 13 februari 2017
html 
Gränsöverskridande aspekter av adoptioner (debatt)
P8_CRE-REV(2017)02-02
Torsdagen den 2 februari 2017
html 
En europeisk pelare för sociala rättigheter (debatt)
P8_CRE-REV(2017)01-19
Torsdagen den 19 januari 2017
html 
Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EG och Uzbekistan och bilateral handel med textilprodukter (A8-0332/2016 - Maria Arena)
P8_CRE-REV(2016)12-14
Onsdagen den 14 december 2016
html 
Handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru (Ecuadors anslutning till avtalet) (A8-0362/2016 - Helmut Scholz)
P8_CRE-REV(2016)12-14
Onsdagen den 14 december 2016
html 
Avtalet mellan EU och Norge om ömsesidigt tillträde till fisket i Skagerrak (A8-0321/2016 - Jørn Dohrmann)
P8_CRE-REV(2016)12-14
Onsdagen den 14 december 2016
html 
Avtalet om operativt och strategiskt samarbete mellan Georgien och Europol (A8-0343/2016 - Claude Moraes)
P8_CRE-REV(2016)12-14
Onsdagen den 14 december 2016
html 
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (A8-0379/2016 - Esteban González Pons)
P8_CRE-REV(2016)12-14
Onsdagen den 14 december 2016
html 
Enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning (A8-0368/2016 - Merja Kyllönen)
P8_CRE-REV(2016)12-14
Onsdagen den 14 december 2016
html 
Tillträde till marknaden för hamntjänster och finansiell insyn i hamnar (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein)
P8_CRE-REV(2016)12-14
Onsdagen den 14 december 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande