Debatter
869 träff(ar) för "8:e valperioden, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Bekämpning av rasism, främlingsfientlighet, homofobi, sexism och andra former av intolerans (debatt)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Torsdagen den 1 december 2016
html 
En tullkodex för unionen, för varor som tillfälligt lämnar unionens tullområde sjövägen eller med flyg (A8-0329/2016 - Maria Grapini)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Torsdagen den 1 december 2016
html 
Avtal mellan EU och Kiribati om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (A8-0334/2016 - Mariya Gabriel)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Torsdagen den 1 december 2016
html 
Avtal mellan EU och Salomonöarna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (A8-0336/2016 - Mariya Gabriel)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Torsdagen den 1 december 2016
html 
Avtal mellan EU och Mikronesien om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (A8-0337/2016 - Mariya Gabriel)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Torsdagen den 1 december 2016
html 
Avtal mellan EU och Tuvalu om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (A8-0333/2016 - Mariya Gabriel)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Torsdagen den 1 december 2016
html 
Avtal mellan EU och Marshallöarna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (A8-0335/2016 - Mariya Gabriel)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Torsdagen den 1 december 2016
html 
Europeiska unionens solidaritetsfond: en utvärdering (A8-0341/2016 - Salvatore Cicu)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Torsdagen den 1 december 2016
html 
Avtal mellan USA och EU om skydd av personuppgifter i samband med brott (A8-0354/2016 - Jan Philipp Albrecht)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Torsdagen den 1 december 2016
html 
Inledande avtal mellan EG och Ghana om ekonomiskt partnerskap (A8-0328/2016 - Christofer Fjellner)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Torsdagen den 1 december 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande