Debatter
869 träff(ar) för "8:e valperioden, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för att ge stöd till Tyskland (A8-0352/2016 - Monika Hohlmeier)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Torsdagen den 1 december 2016
html 
Förslag till ändringsbudget nr 6/2016 som åtföljer förslaget om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för Tyskland (A8-0349/2016 - José Manuel Fernandes)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Torsdagen den 1 december 2016
html 
Utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter 2017 (A8-0346/2016 - Jens Geier)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Torsdagen den 1 december 2016
html 
Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att möjliggöra utbetalning av förskott från unionens allmänna budget för 2017 (A8-0323/2016 - Patricija Šulin)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Torsdagen den 1 december 2016
html 
Situationen i Italien efter jordskalven (B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016, B8-1296/2016)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Torsdagen den 1 december 2016
html 
Kommissionsledamöternas intresseförklaringar – riktlinjer (A8-0315/2016 - Pascal Durand)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Torsdagen den 1 december 2016
html 
Ansvarsskyldighet, ersättning och ekonomisk säkerhet avseende olje- och gasverksamhet till havs (A8-0308/2016 - Kostas Chrysogonos)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Torsdagen den 1 december 2016
html 
Situationen i Demokratiska republiken Kongo (RC-B8-1310/2016, B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016, B8-1324/2016)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Torsdagen den 1 december 2016
html 
Tillgång till energi i utvecklingsländer (B8-1227/2016)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Torsdagen den 1 december 2016
html 
Tillämpningen av det europeiska betalningsföreläggandet (A8-0299/2016 - Kostas Chrysogonos)
P8_CRE-REV(2016)12-01
Torsdagen den 1 december 2016
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande